הגרלה 428, 899, 1018, 1143, 1206, 1334, 1477 - (422) E2

למלאי הדירות
בחר הגרלה:

תוכניות הפרוייקט

קומה
3

דירה מס' 10

דירה מס' 10

4 חדרים

שטח דירה: 106.88 מ"ר

שטח מרפסת: 41.57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 909,891 ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 11

דירה מס' 11

4 חדרים

שטח דירה: 106.88 מ"ר

שטח מרפסת: 41.57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 909,891 ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 12

דירה מס' 12

3 חדרים

שטח דירה: 78.24 מ"ר

שטח מרפסת: 24.62 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 657,079 ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
2

דירה מס' 7

דירה מס' 7

שטח מחסן 8.23
מס' מחסן 7

4 חדרים

שטח דירה: 106.88 מ"ר

שטח מרפסת: 41.57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 8

דירה מס' 8

שטח מחסן 8.23
מס' מחסן 8

4 חדרים

שטח דירה: 106.88 מ"ר

שטח מרפסת: 41.57 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 9

דירה מס' 9

3 חדרים

שטח דירה: 78.24 מ"ר

שטח מרפסת: 56.11 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 737,674 ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה
1

דירה מס' 1

דירה מס' 1

קרקע+1
שטח מחסן 6.17
מס' מחסן 1

5 חדרים

שטח דירה: 125.43 מ"ר

שטח גינה: 25.65 מ"ר

מספר חניות: 1

מחיר: 1,018,328 ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 2

דירה מס' 2

קרקע+1
שטח מחסן 6.17
מס' מחסן 2

5 חדרים

שטח דירה: 122.72 מ"ר

שטח גינה: 28.35 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,027,359 ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 3

דירה מס' 3

קרקע+1
שטח מחסן 6.17
מס' מחסן 3

5 חדרים

שטח דירה: 122.72 מ"ר

שטח גינה: 28.35 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: 1,027,359 ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
נמכר

דירה מס' 4

דירה מס' 4

קרקע+1
שטח מחסן 6.17
מס' מחסן 4

5 חדרים

שטח דירה: 125.43 מ"ר

שטח גינה: 29.1 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 5

דירה מס' 5

קרקע+1
שטח מחסן 8.23
מס' מחסן 5

5 חדרים

שטח דירה: 124.68 מ"ר

שטח גינה: 45.14 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

דירה מס' 6

דירה מס' 6

קרקע+1
שטח מחסן 8.23
מס' מחסן 6

5 חדרים

שטח דירה: 124.68 מ"ר

שטח גינה: 38.44 מ"ר

מספר חניות: 2

מחיר: ש"ח

לצפיה בתכנית הדירה
שוק חופשי

המחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה

מגרשים 422-423, 651, 211,213 – המדד בו היזם זכה הוא מדד חודש פברואר 2017 שפורסם ביום 15/03/2017.

מגרשים 311, 111-112 – המדד בו זכה היזם הוא מדד חודש מרץ 2017 שפורסם ביום 15/04/2017.

המחירים עלולים להשתנות ע"פ מדד תשומות הבניה העדכני. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה. את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד. ט.ל.ח.